Oferta usług geodezyjnych


Wykonujemy prace w pełnym zakresie spotykanym w codziennej praktyce:

Mapy dla celów projektowych

Tyczenie budynków i budowli

Podziały nieruchomości

Wznowienia znaków granicznych

Rozgraniczenia

Obsługę inwestycji


Poza typowymi wykonujemy:

Pomiary elewacji

Obserwacje przemieszczeń

Inwentaryzacje sieci technicznego uzbrojenia terenu (kanalizacja deszczowa, melioracja szczegółowa,

        sieci energetyczne)


W szczególności rozwiązujemy problemy rodzące się na styku geodezji i gospodarki nieruchomościami to znaczy:

Geodezyjną dokumentację dla zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Dokumentację dla regulacji stanów prawnych nieruchomości

Projekty podziałów dla celów sądowych

Dokumentacją geodezyjną dla postępowania o zasiedzenie nieruchomości

Projekty podziału „dla użytkowania”

Mapy dla celów ustanowienia służebności gruntowych

Badania rozbieżności pomiędzy zapisami ksiąg wieczystych i ewidencji gruntów


Wyniki wszystkich prac możemy przekazać w postaci numerycznej (dxf, dgn, dwg).